جدایی.........

سلام به تمام عاشقان

خیلی وقتها جدایی پیش میاد شاید واسه شما هم اتفاق افتاده باشه
نه فقط جدایی عاشقا منظورم جدایی از هر لحاظ مثل جدایی از یه دوست صمیمی شاید هم عاشقا.................
 
داره بارون سردی میادو
عکس و نامه هات تو دستم و دارم نگاهشون می کنم
دیشب چشمهایم پراز اشک شد 
درحالی که داشتم گلهایی که بهم داده بودی رو می بوییدم

 


روحم تو جسمم دووم نمی آره
بی تو لبخند رو لبام نمی شینه
شبها دیگه روز نمی شن
تموم خوابهام رفتن و کابوس برام مونده

 


در حالی که عکس و نامه هات رو به دست باد می سپارم
دارم شعر جدایی رو با خودم زمزمه می کنم
دستهام دیگه قدرت نگه داشتن خودکار روی کاغذ ندارن
درحالی که دارم نامه جدایی رو می نویسم

 


روحم تو جسمم دووم نمی آره
بی تو لبخند رو لبام نمی شینه
شبها دیگه روز نمی شن
تموم خوابهام رفتن و کابوس برام مونده

/ 7 نظر / 8 بازدید
SiNA Hp (باران عشق)

[نگران] عطر تو از همه ام می ترواد چنان شیره ی تک درختی بی نام در روستای دور ِ کودکی هایم که به خیال ِ تراوش خون ، خنجرش می زدند تو اما نه خنجرم زدی و نه زخمه ام تو تنها آمدی و شدی همه ام

برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی ایلیاست.

اکثر پیروان استاد ایلیا او را روح خدا می خوانند و كارهاي او را بیش از هر کسی به مسیح شبیه می دانند

nader

kamtarin gheymate ajnas dar kolle iran faghat moghayese konin va geran nakharin www.shopingmeg.in

شاهین

برخورداری از روح خدا (مسح شدگی) و زنده پرستی و باطن گرایی، از شاخص ترین وجوه تعلیمی ایلیاست

SiNA Hp (باران عشق)

وقتـ ــے بــِ تــــو فکــ ـر میــکنمـ... بهــ ــار مــے آیـ ــد و جـــاخوشـ میـــ ـــکند... روے ســ ــطرهــاے بـارانـ زدِ مـــے نویــ ــسمـ هـــــــــــــر روز برایــ ـــتـ... دنیـــاے عجیبــے ستـ... بـــهار مے آید... ثانیــِ بــِ ثانیــِ...!!!

SiNA Hp (باران عشق)

دلـــــم تنگ و خیالــــم برایــــــم تنگتـــــر... صدایت میکنم امّــــــا تنها صدایم باز میگردد...