پاییز بهار است که عاشق شده است

انسان در آن لحظه که که تصمیم میگیرد آزاد باشد آزاد است

وسعت دنیای هر کی به اندازه ی وسعت تفکر اوست

تجربه نامی است که تمام افراد روی اشتباهات خود میگذارند

آنانکه میدانند رنج میبرند  و آنانکه نمیدانند دیگران را

نتیجه ی اراده ی ضعیف،حرف است و نتیجه ی اراده ی قوی ،عمل

آنان که نمیتوانند خود را اداره کنند ناچار از اطاعت دیگرانند

حکایت جالبی است که فراموش شوندگان فراموش کنندگان راهرگز فراموش نمیکنند

یا درست حرف بزن یا عاقلانه سکوت کن

هر کس که بداند چقدر میارزد به آنچه که می ارزد میرسد

اشتبا هات انسان در ابتدا رهگذرند ،سپس میهمان و بعد هم صاحبخانه

عفو از آن کسانی است که میتوانند انتقام بگیرند

اگر میخواهی اندوهگین نباشی ،حسودمباش

مردم از ترس شکست می بازند

ترسناکترین تنهایی خود پسندی است

از آغاز حرفی در میان نبود گفتن این حرف حرفی به میان اورد

آنکه خوشی خود را در رنج دیگران میبیند هر گز خوشبخت نمیشود

زرد است که لبریز حقایق شده است ،تلخ است که با درد موافق شده است ،شاعر نشدی و گر نه میفهمیدی پاییز بهار است که عاشق شده است

اگه دزد بودی اولین چیزی که از من میدزدیدی چی بود؟؟از همه بپرس جواب ها جالبی دریافت میکنی ..... ولی اول جواب منو بده باشه؟؟

ما همیشه صداهای بلند را میشنویم پررنگ ها را می بینیم سخت ها را میخواهیم غافل از اینکه خوبها آسان میایند بی رنگ می مانند و بی صدا میروند

اگه یه روز دیدی که تمام درختها ی محلتونو بریدندنگران نباش............. چون هنوز منو دار ی تا بهش تکیه کنی!

گریه هایم بیصدا ست عشق من بی انتهاست رد پای اشکهایم رابگیر تا بدانی خانه ی عشق کجاست تقدیم به چشمی که اشکش منم  تقدیم به اشکی که غمش منم تقدیم به شمعی که پروانه اش منم تقدیم به گلزاری که .........گلش تویی و تقدیم به عشقی که عاشقش منم

به یاد آرزوهایی که میمیرند سکوتی میکنم سنگین تر ازفریاد

/ 0 نظر / 42 بازدید