این یه سری دیگه اس ام اس

زندگی سخت نیست ما سختش میکنیم دل آدمها تنگ نیست ما تنگش میکنیم عشق قشنگ نیست ما رنگش میکنیم دل هیچ کس بد نیست ما سنگش میکنیم

منتظر دیدار تو ام سهل است بگویم که گرفتار تو ام من در پی این حادثه غمخوار تو ام هر چند که دور از منی و من ز تو دورم بر جان تو سوگند که به یاد تو هستم

اینو میفرستم به سلامتی هر چی گلدونه به شر طی که گل شما باشی و خاکش ما

هیچ وقت فاصله ها حریف خاطره ها نیستند

.

.

.

به یادتم

به ریل های قطار نگاه کن همیشه دستهایشا ن در یکدیگر قفل است همیشه گر چه گاهی زیر خرمنی از سنگ باشند این دستها همین عاشقانه است عاشقانه ها بودن ها را باید ستود

میخوام یه شهری بسازم پر از نگاه و روشنی*جنس دلا شیشه باشه خونه ها اما آهنی *میخوام یه شهری بسازم سبز و بهار ی و شلو غ *توش همه چی پیدا بشه به جز خیانت و دروغ

اس ام اس زدم ازت خدا حافظی کنم اگر خوبی بدی از ما دیدی حلا ل کن آخه من فردا دارم میرم تا ابد دورت بگردم

روزگاریست در این کوچه گرفتار توام باخبر باش که در حسرت دیدار توام گفته بودی که طبیب دل هر بیماری پس طبیب دل من باش که بیمار تو ام

دوست یعنی چی؟ د=داشتنه  و=اونی که س=ستایش کردنش  ت=تمومی نداره

 

/ 0 نظر / 15 بازدید