# لاو

بـــــــــاران … بهانــــــــــه ای بود …

بـــــــــاران … بهانــــــــــه ای بود … که زیر چتــــــــــر من ، تا انتهای کــــــــــــــــــــــــــوچه بیایــــــــــــی کـــــــــاش … نه کــــــــــــــوچه انتهایی ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 50 بازدید