# لاو

ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﮔﺮﮒ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ، ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺷﻮ!

ﺣﮑﺎﯾﺖ ﻋﺠﯿﺒﯽ ﺳﺖ...ﻣﯿﮕﻦ ﺍﮔﻪ ﯾﻪ ﮔﺮﮒ ﺧﻮﺍﺳﺖ ﺑﻬﺖ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻨﻪ، ﺳﺮﯾﻊ ﻋﺮﯾﺎﻥ ﺷﻮ!ﺍﻭﻧﻮﻗﺖ، ﻓﻘﻂ ﻣﯿﺎﺩ ﺗﻨﺖ ﺭﻭ ﺑﻮ ﻣﯿﮑﺸﻪﻭ ﺭﺍﻫﺸﻮ ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 109 بازدید

"دِلـــــــــــــــــــــــــــم" بــاران می خواهــــد..........

"دِلـــــــــــــــــــــــــــم" بــاران می خواهــــد.......... بــارانی آرام…..... امـــــــــــــااااااا...... طـولانــــــــــــی....... تا دسـت در دسـتِ قطــــره هـایش...... و پـا به پـایِ نمنــــــاکـی اش...... تمــــام کـوچــه بــاغ ها را...... با پـــاهایی بِرَهنــــــــــه ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 38 بازدید