# عاشقانه

و ایــــن یعــنی زنـــدگــــــــی

گــــاهـــی عکســـی را مـــی ســـوزانیــــمگـــاهـــی عکســـی مـــا را مـــی ســـوزانـــدگـــاهـــی بـــا دیـــدن یــک عکـــس ســـاعــت هـــا گــریـــه مـــی کنیـــمگــــاهــی هـــم ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 19 بازدید