# اس_ام_اس

بـــــــــــــــه دار کـــــــــــــــشیده مـــــــــــرا بغــــــض نبودنـــــــ

میشــــــــــــــنوی ... دیـــــــــــــــگر صدای نفسم نمـــــــی آیــــــــد......بـــــــــــــــه دار کـــــــــــــــشیده مـــــــــــرا بغــــــض نبودنــــــــــــــت! ادامه مطلب
/ 2 نظر / 13 بازدید