خبر مرگ مرا طعنه به یارم بزنید!!!

پشت دیوار همین کوچه بدارم بزنید
من که رفتم... بنشینید و هوارم بزنید
باد هم آگهی مرگ مرا خواهد برد
بنویسید که بد بودم و دارم بزنید...
من از آیین شما خسته شدم...سیر شدم
پنجه در هرچه که من واهمه دارم بزنید!
دستهایم چه قدر بود و به دریا نرسید...
خبر مرگ مرا طعنه به یارم بزنید!!!
/ 0 نظر / 84 بازدید