دنیا یک طرف تو یک طرف


Dünya Bir Yanaدنیا یک طرف
Peshime takilip beni sevdiyenler کسانی که پشتم راه می افتند و میگن منو دوست داشته باش 
Kendini çok güzel zannedenler  کسانی که خودشونو خیلی خوب و زیبا تصور می کنند 
Dursun bir shoyle dursun  دست نگه دارند و بایستند   ...
Gozüme bakip yalan soyleyen var  کسانی هستند که تو چشام نگاه می کنند و بهم دروغ میگن
Bashkalariyla oldu diyen var  کسانی هستند که میگن با دیگران هستم   
Olsun cani sagh olsun باشه ، جونش سلامت  

Inadi biraksan beni birazcik anlasan  اگه سرکشی رو بگذاری کنار و یه کمی منو درک کنی   
Ashkimizin güllerini koklasan  اگه که گلهای عشقمونو ببویی    
Yürürüm sevdanin dikenli yollarinda   در راههای پرخار و خاشاک عشق راه خواهم رفت
Senle senle senle  با تو با تو با تو  

Dünya bir yana  دنیا یک طرف  
Sen bir yana تو یک طرف   
Naz etme yeter عشوه نکن ، کافیه   
Can mi dayanir buna  آیا جانم می تونه اینو تحمل کنه ؟  
Dünya bir yana دنیا یک طرف  
Sen bir yana تو یک طرف  
Naz etme yeter عشوه نکن ، کافیه  
kalpmi dayanir buna    آیا قلبم می تونه اینو تحمل کنه ؟  

/ 0 نظر / 16 بازدید