سن سیز بو بدن پیکر بی جاندی منیم چون

یکی از شعرهای فوقالعاده احساسی ترکی همراه با معنی خیلی غمگینه

 

سن سیز بو جهان ظلمت زنداندی منیم چون/بیتو این دنیا برایم زندان ظلمت است

سقفی ییخیلان منزل ویراندی منیم چون/مثل خانه ایست برایم که سقفش ویرانه شده

عشقین اورییم داغلادی یاندیردی کول اتدی/عشقت قلبم رو داغ کرد سوزوند زد و خاکسترش کرد

یانام سنه خاطیر اولوم آساندی منیم چون/بخاطر تو میسوزم حتی مرگ هم  بخاطر تو برایم آسان هست

فرهاد کیمی تیشه ووروپ عشقیمی یازدیم/مثل فرهاد تیشه زدم و عشقم رو نوشتم

داغ شاهد اولوپ ایندی ده نالاندی منیم چون/کوه شاهد منه و الان هم بخاطر من از نالانه

مجنون باخیب احوالیمه لیلی نی اونوتدو/مجنون احوال من رو دید و لیلی رو فراموش کرد

بیر آه چکیپ ضجه ووروپ یاند ی منیم چون/یک آه کشید و ضجه زد و بخاطر من سوخت

باخ گوزلریمین نوری گدیپ گتمه آماندیر/ببین سوی چشمهایم(از گریه) رفته تو فقط نرو

سن سیز بو بدن پیکر بی جاندی منیم چون/بی تو این بدن برایم پیکر بی جانه


/ 2 نظر / 11 بازدید
sanam

ممنون! خیلی قشنگه! فقط اسم شاعرشم بنویسین.

marmar

زیبا بود.مرسی[پلک]