تو رو با دنیا عوض نمی کنم

تو رو با دنیا ع                 و ض نمی کنم

بی تو دنیا واسم ارزش نــــــــــــــــــــــــــــــــداره

اگه تو نباشی غصه میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادو

رد پاش و رو دلم جا میــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذاره

تو رو با دنیا عوض نمی کنــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

تو خودت میدونـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــی

بگو که تا وقتی دنیا دنیاســـــــــــــــــــت

پیش من میمونـــــــــــــــــــــــــــــی

تو رو با دنیا عوض نمی کنم

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــــــــــــــــ

ـــــــــــــ

ــــــ

ـ

/ 1 نظر / 37 بازدید
فتانه

باشه شما هم ببخشین.اگه تونستم درست کنم بهتون خبر میدم