نوشته ی رعدو برقی در فتو شاپ

_ابتدا یک سند 400*800باز کنید.

رنگ foregroundرو به سیاه تبدیل کنیدو با ابزار paintتمام صفحه رو سیاه کنیددوباره رنگ پیش زمینه ر و به خاکستری تبدیل کنیدبه شماره ی 959595#ابزارGradient رو انتخاب کنید و 2بار از بالا تا وسط شکلتون بکشیدتا مثل شکل زیر بشه.

اسم لایه ی پس زمینه رو به Layer 0تغییر اسم بدید.نکته به بزرگی و فاصله حروف و عدد حتما دقت کنید از تنها لایتون کپی بگیریدواسمشو Layer 1بزاریدو فیلتر Difference Cloudsرو لایتون اعمال کنید بعد کلید های ctrl+Iروبزنید

از مسیر زیرLevelsرو اجرا بکنیدImageàAdjustments'àLevels

بعد تنظیمات زیر رو روش اعما ل کنید

دو باره از همون منو این بار گزینه ی Hue/saturationالبته میتونید کلید های ctrl+u رو هم بزنیدو تنظیمات زیر رو اعمال کنید.

مداولین لایه روScreen کنید

Layer 0رو انتخاب کنید

بعد کلید Ctrl+Fرو بزنید تا دو باره اولین فیلترتون اعمال بشه بعد Ctrl+Iرو بزنیدو بعد گزینه ی  Levelsهمون تنظیمات (شکل2) بعد از اون گزینه یHue/saturationروبه ترتیب مثل شکل اعمال کنید

لایه ها رو باهم Mergeکنید

یک سوم شکلتون رو از بالابا گزینه ی Rectangulr Marquee Toolانتخاب کنیدیا اینکه کلید Mرو بزنید

لایه ی جدیدی رو ایجاد کنید  رنگ پیش زمینه رو همون خاکستری کنید ابزارGradientرو انتخاب کنیدو نصف منطقه ی انتخابی رو خاکستری کنید

این بار شکل رو از پایین همون یک سوم رو انتخاب کنید و مرحله ی قبل رو روش انجام بدید(مثل شکل)

از حالت انتخاب خارج بشید (عمرا اگه بدونی با کدو م کلیدهاctrl+d)

یک لایه ایجاد کنید و اسمش رو Text بزارین و هر چی که خواستید توش تایپ کنیددقت داشته باشید رنگ فونتتون سیاه باشه(طوری تایپ کنید که درست وسط لایه و روی خط آبی که رعدو برقتون هست بیافته)

روی لایه ی Textراست کلیک کرده و گزینه ی Rasteriz Type رو انتخاب کنید

البته تو بعضی از موارد این گزینه میتواند  Rasteriz Layer باشه

افتضاح کردین میدونم  تا حالا باید شکلتون یه چیزی تو مایه های زیرباشه

ctrl رو پایین نگه دارین و لایه ی Textرو انتخاب کنید بعدش یه لایه ی جدید با نام Layer2 ایجاد کنید

از منوی Editگزینه ی Strokeرو انتخاب کنیدمثل شکل تغییرش بدین (میخوای بقیش رو نگم تا بسوزی)

اسم لایه رو به Text Strokeتغییر نام بدید

از حالت انتخاب خارج بشید و لایه ی Textرو انتخاب کنید مدش رو روی Soft Light بزارین

دوبار روش کلیک کنید گزینه ی Outer Glow رومثل زیر تغییر بدید

بعد کلید ctrlرو پایین نگه دارین و رو لایه ی Textکلیک کنید تا نوشتتون انتخاب بشه بعد باید لایه ی Layer 1رو انتخاب کنیدالبته جوری که متنتون از حالت انتخاب خارج نشه ازش کپی بگیریدو اسمشو Text Lightبزارین

(به خدا منم خسته شدم)

دوباره لایه ی یک رو انتخاب کنیدبازم کپی بگیریدودو بار رو ش کلیک کنیدو تنظیمات عکس رو روش پیاده کنید اسمشو Layer 2بزارین

اززیرگزینه Expandرو اجرا کنید روی 20 pix تنظیمش کنید

SelectàModifyàExpand

بعد از منوی Editگزینه ی Fillرو انتخاب کنید بعد Ok

کلیدهای Shift+Ctrl+Iرو بزنید

بعدشCtrl+Dرو بکلیکید یعنی بزنید

بعد فیلتر زیرFilteràBluràGassiness Blur

روی 50.0pixتنظیمش کنید

بعدشمCloudsFilteràRender--> Difference

  

    حالا کلید های ctrl+I

بعد Levelsمثل همون تنظیمات (شکل2)

لایر1رو بالای لایه ی 2 ببریدو مد لایه ی2رو Screen تنظیمبکنید

بعد گزینه یHue/saturationرو با تظیمات زیر

اگه دلتون خواست میتونین لایه های Layer 1 و  Text Lightرو حذف کنید

آخرسرهم نام این لایه هارو تغییر نام بدید

Layer0àBack Light//..//Layer1à

/ 0 نظر / 4 بازدید