دلتنگ که باشی

دلتنگ که باشی، آدم دیگری میشوی 
خشن تر، 
عصبی تر، 
کلافه و تلخ تر 
و جالبتر اینکه با اطرافیان هم کاری نداری 
همه اش را نگه میداری 
و دقیقا سر کسی خالی میکنی که دلتنگ اش شده ای!


/ 0 نظر / 37 بازدید