ترجمه آهنگ "چه فایده ای داره"از ابراهیم تاتلیس

این آهنگ از ابراهیم تاتلیس هست که فقط معنی اش رو میزارم یه زمونی آهنگ زنگ گوشی ام بود خیلی جالبه تونستین پیداش کنین و گوش بدین

البته تو این ایام گوش ندین که ناراحت میشیننیشخند

من خودم زدم رو فاز غمگینی خیلی ناراحتم واس همین چندتا از شعرای ناب تاتلیس رو فقط معنی اش رو میزارم

 

نه مجنون نه کرم چاره ای برای این درد کردند

جدایی تو تقدیر هر عشقی هست

خودت رو با حرفهای شیرین گول نزن

تسلی دادن به من چه فایده ای داره؟

 

به فرض که یک روز برمیگردی

بدون تو در چه حال و روزی ام رو درک خواهی کرد

از چشمهایم اشکهایم رو پاک خواهی کرد

اما اونوقت دیگه گفتن گریه نکن به من چه فایده ای داره ؟

 

گفتنی راه ما دوتا تا اینجا بوده

با درد و رنج جدایی امون اجین شده

تنها چاره از خدا صبر خواستن است

به قسمت(تقدیر) خودت ستم کردن چه فایده ای داره؟

به قسمت و قضا قدر عصبانی شدن چه فایده ای داره؟

 

"بیتانم"،"بهترینم"

 

یک آهنگ غمیگین بودم کاش تا اشک همه رو سرازیر میکردم

یک حرف بودم کاش که تو داستانها مینوشتند

کاش یک گلی داشته باشم که اصلا خشک نشه

اصلا نشکنه ،چیده نشه

 

بهترینم

مثل دیوونه ها دوستت دارم من

مثل خودم تورو دوست دارم من

تورو به این جانم ،جان میکنم

باور کن بهترینم

 

بهترینم

مثل دیوونه ها دوستت دارم من

مثل خودم تورو دوست دارم من

تورو به این سرم تاج میکنم

باور کن بهترینم

 

کاشکی یک یاری داشتم که از قلبم میزد

یک پسری کاش داشتم که اسمش "جان"بود

کاش یک شبی داشتم که با تو بود

که عمرم رو کنارت بگذرونم

 

بهترینم

مثل دیوونه ها دوستت دارم من

مثل خودم تورو دوست دارم من

تورو به این جانم ،جان میکنم

باور کن بهترینم

 

بهترینم

مثل دیوونه ها دوستت دارم من

مثل خودم تورو دوست دارم من

تورو به این سرم تاج میکنم

باور کن بهترینم

 

"یار بانا"،"یار ماله من"

 

تو این دنیا سه تا چیز هست که دوستش دارن

یکی مادر،یکی پدر،یار هم هست

مادر ماله تو،پدر ماله اون،یار ماله من

 

تو این دنیا سه تا چیز هست که بوییده میشن

یکی لاله،یکی سنبل،گل هم هست

لاله ماله تو،سنبل مال اون،گل(بخند)برای من

 

تو این دنیا سه تا چیز هست که خورده میشه

یکی سیب،یکی به،یکی انار

سیب ماله تو،به ماله اون،انار(آتش)برای من

 

امیدوارم خوشتون بیاد ولی من که خیلی ناراحت بودم امیدوارم خدا کمکمون کنه یعنی مطمئنم که خدا کمکمون میکنه

/ 2 نظر / 1741 بازدید
باشه

دارم داغون میشم یه روز نیست که گریه نکنم [ناراحت][نگران]

باشه

چرا ناراحتی