آهنگ تو خدایی می بخشی

 

از آلبوم یتیمها از امراه
SEN AFFETSEN BEN AFFETMEM تو ببخشی من نمیبخشم

 

Tanrim kotü kullarini خدای من تمام دستان شرک و بدی
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم
Bütün zalim olanlari تمام کسانی که ظالم شدند
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم

Sen tanrisin affedersin تو خدا (بخشنده)هستی و می بخشی
Bagishlarsin kulum dersin می بخشی و از گناهان می گذری
Neler çektim sen bilirsin من چه ها کشیدم تو خودت می دونی
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم

Aglatipta gülenleri کسانی که می خندیدند رو گریه انداختند
Terk edipte gidenleri کسانی که ترک کردن و رفتن
Sevilip sevmeyenleri  کسانی که می توانستند محبت کنند
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم

Umidimi kiranlari کسانی که امیدم رو گرفتن
Bu dünyayi yakanlari کسانی که این دنیا رو به اتیش کشاندن
Dar günde birakanlari کسانی که در روز سختی رها می کنند
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم
Boynu bükük koyanlari کسانی که دیگران رو بی کس و تنها می زارند
Sen affetsen ben affetmem تو ببخشی من نمیبخشم

/ 9 نظر / 67 بازدید
مهدی

نامه اي در جيبم و گلي در مشتم غصه اي دارم با ني لبڪـي سر ڪـوهي گر نيست ته چاهي بدهيد تا براي دل خود بنوازم عشق جايش تنگ است

مهدی

گاهی نفس به تیزی شمشیـــــر میشود از هرچه زندگیستــــ دلتـــــ سیــــر میشود گوئیـــــ بهــــ خوابـــــ بود جوانیمانــــ گذشتــــ گاهیـــــ چهـــ زود فرصتمانـــــ دیـــــر میشود کاریــــ ندارمــــ انکهـــ کجاییــــ چه میکنیـــ بی عشقـــ سر مکنــــ کهــ دلتـــــ پیــــر میشود

مهدی

ســــــــــــــــــال هـــــــــــــــــاســـــــــت ســــــــــــــــــكوت كــــــــــــــــــرده ام پــــــــــــــــــاي صـــــــــحبـــــــــت دلـــــــــم در چشـــــــــم هـــــــــايـــــــــم خيـــــــــره شـــــــــو ! حــــــــــــــــــرفـــــــــي- اگـــــــــر- مـــــــــانـــــــــده ، هـــــــــميـــــــــن حـــــــــالا چشـــــــــمانـــــــــم را بگـــــــــو . . . شـــــــــايـــــــــد كـــــــــه فـــــــــردا چشــــــــمانـــــــم هـــــــــم فــــــرو رونـــــــــد در ســـــــــكوتـــــــــ . . .

mahsa

_________*___*___*__*_______****** __________*___*__*________**:::::: :* ______________*__*_______**::::::::: * __یلدات مبارک_____*__*_____**::::::::: :* ________________*__*___*::::::::::: :* _________________*_*__*::::::::::::: * _____**********____##*:::::::::: :* ___**::::::::::::::::: : ^^*::: * :* __**::::::::::::::::::: ^^^**:::::::::::: * ___**::::::::::::::::::::: ^^ ^*:::::::::::: * _____**::::::::: :*::::: *^^*:::::::::: * __________****:::::::::::: ^********* ____________**:::::::::: * ___________**::::::: * _______.o؛ ؛ .****** ……O ؛ * *.° ؛ ...° ....O .......°o O ° O .................° .............. ° ............. O .............o....o°o .................O....° ............

mahsa

داداشم قبلا لینک شده بودی ، یادت نیست[گل]

مهدی

در این غمسرا ساکت و تنها نشسته ام تنها با خود و با دل زار و خسته ام خشکیده آنجا به دیوار حسرت دلم دست گل نرگسی که برای تو چیده ام ایستاده کنار پنجره نگاهم به دور دست هیچ نمی گویم و خاموشم و لب بسته ام تا تو بیایی و ببینی به تو دل بسته ام در این غمسرا ساکت و تنها نشسته ام سلام خوبی اپ جديد گذاشتم ،من رفتم تا یه هفته، جمعه برمی گردم منتظرم بیا به من سر بزن یادت نره بی وفا

mahsa

مثل یک درنای زیبا تا افق پرواز کن نغمه ای دیگر برای فصل سرما ساز کن زندگی تکرارِ زخمِ کهنه دیروز نیست بالهای خسته ات را رو به فردا باز کن ...

مهدی

دوباره‌ باران‌ گرفت‌ ! باران‌ معشوقه‌ی‌ من‌ است‌ ! میگذارم صورتم را و لباسهایم را بشوید... باران یعنی قرارهای خیس... سلام خوبی دوست عزیز کم پیدای منتظرم بیا

مهسا

مرسی که سر میزنی لطف داری