آرزویی برای همه

آرزویی برای همه

اول از همه برایت آرزومندم که عاشق شوی و اگر هستی کسی هم به تو عشق بورزد و اگر اینگونیست تنهائیت کوتاه باشد.

آرزومندم اینگونه پیش نیاید اما اگر پیش آمد،بدانی چگونه به دور از نا امیدی زندگی کنی.

برایت همچنان آرزو دارم دوستانی داشته باشی،ازجمله دوستان بد و ناپایدار.برخی نادوست وبرخی دوستدار که دستکم یکی

در میانشان بی تردید مورد اعتمادت باشد.و چون زندگی بدین گونه است برایت آرزومندم که دشمن نیز داشته باشی،نه کم ونه

زیاد،درست به اندازه،تا گاهی باورهایت را مورد پرسش قرار دهد،که دستکم یکی ازآنها اعتراضش به حق باشد،تا که زیاده به خودت مغرور نشوی.

و نیز آرزو مندم مفید فائده باشی،نه خیلی ضروری،تا در لحظات سخت وقتی دیگر چیزی باقی نمانده است همین مفید بودن کافی باشد تا تورا سر پا نگه دارد.

همچنین برایت آرزو مندم صبور باشی نه باکسانی که اشتباهات کوچک میکنند چون این کار ساده ای است،بلکه با کسانی که اشتباهات بزرگ و جبران نا پذیر می کنند و با صبوری ات برای دیگران نمونه شوی.

و امیدوارم اگر جوان هستی خیلی زودرسیده نشوی و اگر رسیده ای،به جوان نمایی اصرار نورزی.

و اگرپیری،تسلیم نا امیدی نشوی چرا که هر سنی خوشی  و نا خوشی خودش را دارد و لازم است بگذاریم در ما جریان داشته یابند.

امیدوارم سگی را نوازش کنی،به کبوتری دانه بدهی،و به آواز پرنده ای گوش کنی وقتی که آواز سحرگاهیش را سرمی دهد چرا که به این طریق احساس زیبایی خواهی یافت به رایگان.

امیدوارم دانه ای بر خاک بفشانی و با روییدنش همراه شوی تا در یابی در یک درخت،چقدر زندگی وجود دارد.

همچنین آرزومندم پول داشته باشی زیرا در عمل به آن نیازمندی وهمچنین سالی یک بار پولت را جلوی رویت بگذاری فقط برای روشن کنی کدامتان ارباب دیگری است!

و در پایان،اگر مرد باشی،آرزومندم زن خوبی داشته باشی و اگر زنی،شوهرخوبی داشته باشی که اگر فردا خسته شدید،یا پس فردا شادمان،باز هم از عشق حرف بزنید و زندگی را از نو آغاز کنید.

اگر همه ی اینها که گفتم فراهم شد دیگر چیزی ندارم برایت آرزو کنم به جزاین که بگویم:"خدا نگهدارت باشد در همه حال".

 

                                                                                                                             «ویکتور هوگوست»

حتما نظر یادتون نره اگه جمله ی قشنگی داشتید تو قسمت نظرات بنویسید تا با اسم خودتون بذارمش.

 

/ 0 نظر / 8 بازدید