دلتنگت شده ام

آدم خوب قصه های من
دلتنگت شده ام
حجمش را میخواهی بدانی؟!؟
خدا را تصور کن......!

/ 1 نظر / 35 بازدید
مینی جون

می گویند دل به دل راه دارد ... پس چرا ؟ وقتی دلم را شکستی ... ! دلـــت نشکســت؟؟؟