نه نمیشه من رو درک کن دیگه


         Yok olamaz duy beni artikنه نمیشه من رو درک کن دیگه

       Ey deli sevdam yardim et banaای عشق دیوانه ام به من یاری برسون

           Ne olur sevdam  چی می شه محبوبم

Sensizlik sarar kararar dünyam

بی تو بودن در بر می گیره  سیاه میشه دنیام

Bu gonül sensizlige aliship yapayamaz

این قلب با بی تو بودن خو نخواهد گرفت زندگی نخواهد کرد

     Sen olursan olup sensiz olamaz

تو باشی خواهد بود بی تو نخواهد بود

/ 0 نظر / 55 بازدید