این روزهاتنم گرمی یک آغوش میخواهد..........

این روزهاتنم گرمی یک آغوش میخواهدباطعم عشق نه هوس

لبانم خیسی لبهایی رامیخواهد باطعم محبت نه شهوت

گیسوانم نوازش دستی رامیخواهدباطعم ناز نه نیاز

تنی رامیخواهم که روحم راارضاکند نه جسمم را...

/ 0 نظر / 21 بازدید