/ 4 نظر / 39 بازدید
افسون

لایک[گل]

SiNA Hp

سلام داداش[گل] بــــــاز ☂ بـــــاران ☔ باریـــــــــد خیـــــس شــــــد ،خــــاطره هـــــا مرحبـــــا ، بر دل ☁ ابرــے ☁ هـــــوا هــــر کجــــــــا هـــــــستے ،،، باشـــــــ آســـــــمانت آبـــــے و تمامــــــ دلــــــت از غصهـــــــ دنیـــا ...خالــے ✔ شکر ایزد

سارا

واقعا نمیشه انتقاد کرد اینقدر قشنگن هم عکسا هم مطالب که هر وقت من سر میزنم مات و مبهوت به مانیتور نگاه میکنم فقط اون عکسی که خودتون درست کرده بودین رنگش یکم عر××بود

فتانه

واقعا تعلق ندازن[ابرو]