السلام علیک یا زینب کبری (س)

زینب زینب زینب گارداش باشی اوستونده زلفی آغاران زینب

(زینب زینب زینب ایکه بر سر پیکر برادرش موهایش سفید شد)

زینب زینب زینب گارداش باشینین گانی زلفینده حنا زینب

(زینب زینب زینب ای کسی که خون سر برادرش حنایی شد برای زلف های خودش)

/ 0 نظر / 47 بازدید