اینانما گوزوندن دویاجاق گوزوم

اینانما گوزوندن دویاجاق گوزوم/     باور نکن که از چشمهایت ,چشمهایم سیر میشوند
ائولونچه سن دندی سن دندی سئوزوم/       تا روز مرگ همه حرفهای من از تو هستش
سن اوچون شعر غزل یازارام ائوزوم/         بخاطر تو شعر و غزل مینویسم و شاعر شدم
کونلومون خلعتین بیچه رم سنسیز/                              کفن قلبم رو بدون تو میپیچم
آجی آنلاریمین عمری اوزانیب/                                 عمر لحظه های تلخم دراز شدند


وارلیغیم کدرین اوتوندا یانیب/                            هستی ام در آتش رنج و غم سوخته
اورگیم قسمتین ائله بیل قانیب/                                 قلبم انگار قسمتش رو فهمیده
آیریلیق زهرین ایچه رم سنسیز/                          زهر جدایی رو سر میکشم بدون تو
گلیبدیر هجریندن نئلر باشیما/                                   از دورز تو چه ها به سرم اومده
آغ ساچلار یاراشمیر بو آز یاشیما/                         موهای سفید به قیافه جوانم نمیاد
آیریلیق قان قاتیر دای گوز یاشیما/      جدایی دیگه از چشمام خون به جای اشک میاره
کوسوب بوگئوللردن کوچه رم سنسیز/  غمگین میشم و بدون تو از این جاها کوچ میکنم

/ 0 نظر / 8 بازدید