همیشه دلتنگی بخاطر نبودن کسی نیست!...........

همیشه دلتنگی
بخاطر نبودن کسی نیست!
گاهی بخاطر بودن کسیست که
حواسش به تو نیست...

/ 2 نظر / 95 بازدید
leila

دلتنگی یعنی حس نبودن کسی که یک باره تمام وجودت تمنای بودنش را می کند...

پری

دو خانم خودایه واکونه توشکیه سوفاده می رایه