زیر سیگاری ام را خالی نکن !

زیر سیگاری ام را خالی نکن !
اینها که میبینی ته سیگار نیستند ، لحظه لحظه خاطراتم را برایشان تعریف کرده ام . . .
این ها خط به خط ِ برگ های دفترچه خاطرات من است !

/ 1 نظر / 39 بازدید
مریم

وب جالب وقشنگی داری دوس داشتی به ماهم سری بزن