آن روز ها که با تو بودن برایم آرزو بود...


آن روزها که با تو بودن برایم آرزو بود ...
تمام شد ...!
امروز با تو
بودن
یا نبودن فرقى ندارد ...
سیگار باشد یک خیابان و برگهاى زرد پائیزى
...
من میروم تا دود کنم هستى ام را ...

/ 1 نظر / 8 بازدید
افسون

[چشمک]خیلی عالی هست