دیدی غزلی سرود؟
عاشق شده بود.


انگار خودش نبود
عاشق شده بود.


افتاد.شکست . زیر باران پوسید


آدم که نکشته بود .
عاشق شده بود

/ 1 نظر / 9 بازدید
مهرداد

عالیه عزیزم مبارکت باشه:-*