قوانین مورفی

قوانین مورفی هر چیزی را که میخواهید،نمی توانید داشته باشید و آنچه را که دارید نمی خواهید قوانین مورفی مجموعه ای از قوانین حاکم بر زندگی هستند که اکثر آنها از بد بینی نشات گرفته و جنبه ی شوخی دارند اما بسیاری از آنها نیز واقعیت دارند.قوانین مورفی توسط شخصی بنام کاپیتان ادوارد مورفی مهندس نیروی هوایی ،در سال 1949پا به عرصه حضور گذاشت وی هنگامی که روی پروژه ای در نیروی هوایی مشغول بررسی روند کار بود متوجه شد که ترانسفورماتوربه صورت نادرستی سیم پیچی شده است به خاطر همین درمورد تکنسین مربوطه چنین گفت :"این تکنسین اگر راهی داشته باشد تا بتونه کارشو درست انجام نده ،اون راهو پیدا میکنه." بعضی از قوانین معروف مورفی: 1. هر موقع دنبال چیزی میگردید همیشه در آخرین مکانی که آن را جستجو میکنید می یابیدش! 2. هیچ اهمیتی ندارد که شما به چه اندازه دنبال چیزی میگردید به محض آنکه آن را خریدید آن را ارزانتر در مغازه ی دیگر خواهید یافت ! 3. همواره در خیابان در هنگام رانندگی ،ماشینها در لاین دیگر سریع تر حرکت میکنند ! 4. زمانی که دستگاه معیوب خود را نزد تعمیر کار می برید کاملا ً بی عیب و نقص و درست کار خواهد کرد 5. هر گاه شما چیزی را در جای امنی قرار میدهید تا گم نشود دیگر هیچ گاه نمی توانید پیدایش کنید ! 6. سنگین بودن ترافیک نسبت مستقیم دارد با میزان عجله شما برای زود رسیدن به مقصد! 7. هنگام ورود به پمپ بنزین جایگاهی را انتخاب میکنید که همیشه طولانی تر از جایگاه های دیگر خواهد بود 8. هر گاه کفش نو را برای اولین بار به پا میکنید همه پایشان را روی آن میگذارند 9. هر گاه میخواهید لکه روی شیشه را پاک کنید همیشه لکه سمت دیگر شیشه خواهد بود! 10. به محض انکه چیزی را بیاندازید دور به آن احتیاج خواهید داشت 11. احتمال آنکه آنطرف نانی که به کره مالیده شده است روی فرش بیافتد رابطه مستقیم دارد با قیمت فرش 12. دود سیگارهمیشه به طرف افراد غیر سیگاری حرکت خواهد کرد بدون توجه به جهت وزش باد! 13. جای پارک مناسب ماشین همیشه آن طرف خیا بان است! 14. روزی که چترت را فراموش کنی آن روز حتماً باران میبارد 15. اگر بشر با داشتن ثروت کافی به سعادت و انسانیت میرسید امروز تمام ثروتمندان نمونه انسانیات و سعادت بودند 16. راز بد بختی،داشتن ایام فراغتی است که به خوشبختی وفکر میکنیم 17. یک غم،به تنهایی برای نابودی هزاران نشاط کافی است. 18. یا سخنی بگودلپذ یر یا دلی داشته باش پند پذیر.

/ 0 نظر / 9 بازدید